Snelleisolatorer

  • Spool Insulators

    Snelleisolatorer

    En isolator som brukes i distribusjonsnettverk som fungerer med lav spenning er kjent som en sjakkelisolator. Denne isolatoren er også kjent som en spoleisolator. Disse isolatorene kan bearbeides i to stillinger som horisontalt ellers vertikalt. For tiden har bruken av denne isolatoren redusert på grunn av jordkabelen som brukes i distribusjonsformål.